Nieobliczalny

Koniec.

Gra, którą próbujesz włączyć, została zamknięta.

Kod źródłowy gry oraz schematy baz danych zostały usunięte z serwera i są dostępne tylko na moim prywatnym, lokalnym dysku. Nie wykluczam udostępnienia ich w domenie publicznej za pośrednictwem platformy GitHub, natomiast wymaga to usunięcia z kodu źródłowego danych wrażliwych.

Dane graczy (konta, logi itp.) zostały pobrane w formie zrzutu bazy danych a następnie usunięte z serwera. Wszelkie dane wrażliwe w pobranym zrzucie (adresy e-mail, IP) zostały poddane algorytmowi haszowania. Oznacza to, że nie są zapisane w postaci tekstowej, a w postaci ciągu znaków z zakresu [0-9a-f]. Przykład: adres e-mail "jan.nowak@example.com" został przekształcony na "7f4d869a62b8ab7d378d089fe29a776d". Z definicji nie ma możliwości odwrócenia tego procesu, jedynie można sprawdzić, czy taka dana znajduje się w bazie danych powtarzając proces i przeszukując bazę w poszukiwaniu hasha. Zrzut ten nie zostanie nikomu udostępniony i pobrany jest tylko w celu weryfikacji danych przy ewentualnym czyszczeniu kodu źródłowego. Gdy kod źródłowy gry zostanie udostępniony publicznie, ten zrzut danych zostanie całkowicie usunięty.

Pamięć podręczna gry została całkowicie usunięta i nie ma możliwości odczytania z niej jakichkolwiek danych.

Domeny gry pozostają na razie w moich rękach, aczkolwiek nie wykluczam ich odsprzedaży w przyszłości.